Công ty Cổ phần Yến Sào Miền Nam - MINA NEST - TOP 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Công ty Cổ phần Yến Sào Miền Nam - MINA NEST - TOP 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Sáng ngày 25/12/2021, tại Nhà Hát Bến Thành, Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp Châu Á và Hiệp hội Thông tin Công Nghiệp Châu Á – AIPA kết hợp Đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh ( HTV1)  tổ chức Lễ công bố : “Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam – VIETNAM TOP BRANDS 2021”