Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Châu Á

Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Châu Á
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Châu Á được thành lập năm 2018, là một công ty truyền thông tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam.