Solardeep: Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2019

Solardeep: Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2019
Ngày 22/06/2019 vừa qua, Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương và Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á, Trung tâm kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương đã trao giải cho 100 doanh nghiệp “Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương”