Timona Academy được vinh danh “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2021

Timona Academy được vinh danh “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2021
Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường mạng lưới liên kết đối tác rộng khắp, đảm bảo đúng cam kết việc làm ổn định cho học viên sau tốt nghiệp, Timona Academy vinh dự nhận được giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2021.