Giới thiệu Trung tâm

IWISU được vinh danh “Top 10 thương hiệu mạnh Asean 2022”
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI IWISU là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp về Van, Phụ Kiện Đường Ống, Thiết bị đo áp và lưu lượng.
V/V: NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỄ CÔNG BỐ "THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM 2022"
Lễ công bố “Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022” được tổ chức thường niên hàng năm do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đối với doanh nghiệp có thương hiệu đầu ngành có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, Xây dựng thương hiệu bền vững số 1 trên thị trường Việt Nam và vươn ra thế giới.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á là một tổ chức khoa học ứng dụng trực thuộc TW Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam, Theo thực tiễn Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á có thể thành lập các đơn vị trực thuộc ở trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật.
 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á được tổ chức hoạt động trên cơ sở quyết định thành lập số: 19-2018/QĐ-TW của Trung ương Hội và Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: A-1912 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á (Gọi tắt: Trung tâm) là tổ chức phi chính phủ thành lập với mục đích nghiên cứu, hỗ trợ chính sách, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trung tâm đã và đang là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, gặp gỡ, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.
Nghiên cứu khoa học công nghệ.
  • Nghiên cứu nhu cầu, sản phẩm thị trường mong muốn của các doanh nghiệp Việt Nam các nước Đông Nam Á, Châu Á và các nước khác trên thế giới.
  • Nghiên cứu trao đổi thông tin về giá trị văn hóa vùng, miền của sản phẩm, hàng hóa trong khu vực ASEAN và Châu Á.
  • Nghiên cứu xác định khả năng quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hội nhập quốc tế của các doanh nhân, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, tài chính, chính sách, pháp luật, đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, hội nhập khu vực Châu Á và thế giới.
  • Thông tin tư vấn ; Biên soạn các ấn phẩm quảng cáo. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn doanh nghiệp; Giao lưu,  kết nối doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực Châu Á và trên thế giới.
  • Khảo sát thị trường trao đổi kết quả nghiên cứu; Tổ chức Hội chợ, triển lãm và các chương trình truyền thông, các cuộc thi sáng tạo trong kinh doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp.
  • Huy động, khai thác một cách hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.