Thông tin Hội viên

Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Châu Á
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Châu Á được thành lập năm 2018, là một công ty truyền thông tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam. 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Sài Gòn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Sài Gòn là công ty chuyên về sự kiện