TTC Energy được vinh danh TOP 10 Thương Hiệu Mạnh ASEAN

TTC Energy được vinh danh TOP 10 Thương Hiệu Mạnh ASEAN
Với những nỗ lực không ngừng cùng vị thế tiên phong trong lĩnh vực điện mặt trời áp mái tại Việt Nam, TTC Energy vinh dự được vinh danh TOP 10 Thương Hiệu Mạnh ASEAN - ASEAN Brand Award 2022.